One mile a day

3BAK en 3RK stapten het voorbije schooljaar wekelijks meermaals 'One mile' tijdens of tussen de lessen. Het zorgde telkens voor frisse kopjes. De laatste 'One mile' werd afgesloten met een welkome verfrissing.

Meer over deze studierichting: 

Brood- en banketbakkerij