Bezoek aan Nike

Naar aanleiding van hun themadag Logistiek trokken de klassen 6 Business Economics en 6 Office Assistance op donderdag 4 mei naar Nike’s Europese Logistieke Campus, meer bepaald naar het distributiecentrum in Laakdal.

De Campus coördineert alle logistieke activiteiten tussen 200 fabrieken en 200.000 leveradressen. Alle Nike-schoenen of -kleding die in Europa, het Midden-Oosten of Afrika verkocht worden, passeren door deze logistieke campus van Laakdal!

Na een boeiende rondleiding speelden de leerlingen nog een logistiek spel in het LICT , het Logistiek Innovatie- en Training Centrum. Dat centrum heeft drie doelstellingen: (1) een inspirerende ontmoetingsplaats zijn voor de logistieke sector, (2) best practices in open innovatie en duurzame logistiek verspreiden en (3) talent aantrekken naar logistieke opleidingen, bijscholingen en beroepen. De doelgroep van LITC is breed: van scholieren die voor een studiekeuze staan over kenniscentra en overheden tot bedrijfsleiders in heel Vlaanderen en de EU.

Kortom: meer dan de moeite waard  om eens met de klas op bezoek te gaan!

Meer over deze studierichting: 

Business economics