Inschrijvingen schooljaar 2018-2019

Maakt u graag een afspraak tijdens de schooluren? Stuur een mail naar Hilde Wildiers of bel tijdens de schooluren naar het nummer 015 42 27 03.

Infodagen

- Zaterdag 22 april 2018, 14 - 18 uur
- Zaterdag 30 juni 2018, 10 - 16 uur

Brochures? Lees ze online of vraag je papieren exemplaar hier aan. 

Inschrijvingen tijdens het schooljaar:
- vanaf zondag 22 april 2018 na afspraak
- zaterdag 9 juni 2018 , 10 -13 uur

Inschrijvingen tijdens de zomervakantie:
- zaterdag 30 juni , 10 - 16 uur
- 2 tot 10 juli 2018 en van 16 tot 31 augustus 2018:

  • elke werkdag van 13 - 18 uur
  • elke zaterdag van 10 - 13 uur

Meebrengen:

  • identiteitskaart
  • bewijs van schooltoelage (indien van toepassing)
  • voor het eerste jaar: getuigschrift (1A) of attest (1B) basisonderwijs en de BASO-fiche
  • voor alle andere jaren: eindrapport vorig schooljaar en het laatst behaalde A- of B-attest

Belangrijk:

  • Bij de inschrijving moet minstens één van beide ouders aanwezig zijn en dat geldt ook voor meerderjarige leerlingen.
  • Er kan niet ingeschreven worden per volmacht of via brief, e-mail of telefoon.

Boekenlijsten:

  • De boekenlijsten voor al onze richtingen vind je hier.