Inschrijvingen schooljaar 2019-2020

Maakt u graag een afspraak tijdens de schooluren? Stuur een mail naar Hilde Wildiers of bel tijdens de schooluren naar het nummer 015 42 27 03.

Infomomenten

- Dinsdagavond 2 april om 19u30: infomoment voor de ouders van leerlingen 6de leerjaar basisschool

- Opendeurdag (start inschrijvingen 2019-2020): zondag 28 april van 14.00 tot 18.00 uur

- Zaterdag 11 mei van 10.00 tot 13.00 uur
- Woensdag 22 mei van 14.00 tot 18.00 uur
- Zaterdag 8 juni van 10.00 tot 13.00 uur
- Zaterdag 29 juni van 10.00 tot 16.00 uur

Brochures? Lees ze online of vraag je papieren exemplaar hier aan. 

Inschrijvingen tijdens de zomervakantie:
- zaterdag 29 juni , 10 - 16 uur
- 1 tot 10 juli 2019 en van 16 tot 31 augustus 2019:

  • elke werkdag van 13 - 18 uur
  • elke zaterdag van 10 - 13 uur

Meebrengen:

  • identiteitskaart
  • bewijs van schooltoelage (indien van toepassing)
  • voor het eerste jaar: getuigschrift (1A) of attest (1B) basisonderwijs en de BASO-fiche
  • voor alle andere jaren: eindrapport vorig schooljaar en het laatst behaalde A- of B-attest

Belangrijk:

  • Bij de inschrijving moet minstens één van beide ouders aanwezig zijn en dat geldt ook voor meerderjarige leerlingen.
  • Er kan niet ingeschreven worden per volmacht of via brief, e-mail of telefoon.

Boekenlijsten:

  • De boekenlijsten voor al onze richtingen vind je hier.