Kalender:

  • Infodag (start inschrijvingen):

zondag 23 april van 14.00 tot 18.00 uur voor alle jaren

zaterdag 1 juli van 10.00 tot 16.00 uur voor alle jaren

  • Inschrijvingen tijdens het schooljaar:

vanaf zondag 23 april tijdens de schooldagen na afspraak,

op zaterdag 6 mei van 10.00 tot 13.00 uur, op woensdag 17 mei van 14.00 tot 18.00 uur en op zaterdag 10 juni van 10.00 tot 13.00 uur

  • Inschrijvingen tijdens de zomervakantie:

op zaterdag 1 juli van 10.00 tot 16.00 uur (extra infodag),

van 3 tot 8 juli en van 16 tot 31 augustus 2017,

elke werkdag van 13.00 tot 18.00 uur en elke zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur

 

Meebrengen:

  • identiteitskaart
  • bewijs van schooltoelage (indien van toepassing)
  • voor het eerste jaar: getuigschrift (1A) of attest (1B) basisonderwijs en de BASO-fiche
  • voor alle andere jaren: eindrapport vorig schooljaar en het laatst behaalde A- of B-attest

 

Belangrijk:

  • Bij de inschrijving dient minstens één van beide ouders aanwezig te zijn en dat geldt ook voor meerderjarige leerlingen.
  • Er kan niet ingeschreven worden per volmacht of via brief, e-mail of telefoon.